BVF Gruppen = Bygg, Ventilation och Fastighetsservice

Från idé till genomförande

Varmt välkommen att kontakta oss!

BVF GRUPPEN

När ni anlitar oss, kan ni känna er trygga!

Vi på BVF Gruppen har tydliga mål och höga krav på våra anställda, men vi arbetar även med underentreprenörer. Faktum är att nöjda kunder kommer alltid tillbaka! Därför arbetar vi uteslutande genom rekommendationer. Av den anledningen innehar alla våra medarbetare full kompetens inom sitt område.

För oss är ett litet jobb fullt lika viktigt som ett stort. Vi arbetar för både företag och för privatpersoner, då vi anser att alla är lika viktiga!

Vi tar ansvar hela vägen från start till mål. Ett jobb = Innebär endast en kontaktperson/projektledare hela vägen till slutbesiktning.

För oss är säkerhet & utbildningar för att förhindra olyckor oerhört viktigt. Därför ställer vi alltid höga krav på oss själva och även på kunden. Den som utför ett riskarbete innehar alltid rätt utbildning. Rätt man på rätt plats helt enkelt!

Kontakta oss


08 660 50 90

VÅRA CERTIFIKAT

Förutom rätt yrkeskunskap innehar vi certifikat för:

Liftutbildning

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P/U

Heta Arbeten

id06logo-1

Brandtätning

MÅNGA SKÄL TILL ATT VÄLJA BVF GRUPPEN

N

KUNSKAP & ERFARENHET

Kommunikation är grunden till ett lyckat slutresultat.

KUNDNÖJDHET

Vi eftersträvar 100% nöjda kunder.

HELHETSKONCEPT

Ett projekt = En kontaktperson